Kendisine çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü donanıma sahip bireyleryetiştirmeyi amaç edinmiş Sapanca Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 06.02.1995 tarihli toplantısında alınan karar gereği, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 276/2341 sayı ve 08.02.95 tarihli yazısı ile Sakarya Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, aynı yıl eğitim ve öğretimine başlamıştır.
News
Announcements
© 2013  »  SAKARYA UNIVERSITY  »  Faculty of Computer and Information Sciences